Dai Dai Design header
Dai Dai Design header

Amplia

AMPLUS, AMPLIFY, AMPLIA - woorden die gaan over breed, wijds, veelomvattend, uitgebreid, verruimen en uitleggen. Allemaal toepasbaar op de combinatie van werkvelden van Amplia en de manier waarop die werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Daarbij ruimte scheppend, breed kijkend naar wat nodig én mogelijk is. Schuivend met elementen om zo tot een nieuwe realiteit te komen. Amplia is Anja Nijhuis, interim beleidsadviseur op het gebied van:

  • wonen/volkshuisvesting
  • erfgoed (monumentenzorg en archeologie)

Een unieke combinatie van werkvelden die veel kansen en mogelijkheden biedt. En een heel specifieke en brede bijdrage in projecten voor woningbouw en woonzorg-projecten genereert. Zowel voor gemeenten, als voor corporaties, provincies en projectontwikkelaars.

Amplia logo
Amplia brand guide
Amplia briefpapier
Amplia sticker
Amplia website
Amplia with compliments card
Dai Dai Design header